IN
IN

Świadoma zgoda na masaż1

Wyrażam zgodę na masaż poszczególnych części ciała, w zależności od rodzaju zabiegu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z uwagami i zasadami dotyczącymi korzystania z zabiegów masażu oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usług masażu jednocześnie potwierdzając niewystępowanie u mnie żadnego z nich. Zobowiązuję się zgłosić pisemnie w Recepcji Salonu, każdą zmianę stanu mojego zdrowia przed rozpoczętym masażem. Jednocześnie zatajenie lub niepełne przedstawienie informacji o stanie mojego zdrowia a szczególnie czynników, które mogłyby być  przeciwwskazaniem do masażu nie daje mi możliwości stosowania roszczeń wobec firmy.  Wszelkie ewentualne dolegliwości, które pojawiły się po masażu jestem zobowiązana/zobowiązany zgłosić do Recepcji Salonu w czasie nie dłuższym niż 24  godzin po zakończonym masażu.

Podstawa prawna:

¹Art. 15-19 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. Zm.).Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania usługi masażu, a także z przeciwwskazaniami i wpływem masażu na organizm człowieka. Wyrażam świadomą zgodę na odbycie zabiegów masażu i jednocześnie potwierdzam, że nie zataiłem/am stanu mojego zdrowia, który mógłby wykluczyć mnie z korzystania z usług masażu. W przypadku udzielenia niepełnej informacji dotyczącej obecnego stanu zdrowia salon AMARI* nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepożądane, które mogły powstać po wykonaniu masażu / zabiegu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMARI* w celu prowadzenia Karty Pacjenta / Klienta niezbędnej do należytego realizowania usług świadczonych przez AMARI* w związku troską o zapewnienie jak najwyższej jakości usług. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym razie braku wyrażenia zgody, przed każdorazowym świadczeniem usług koniecznym będzie złożenie pisemnego oświadczenia o stanie mojego zdrowia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych od AMARI* za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMARI* przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celach marketingowych i handlowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania informacji marketingowych i handlowych.

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych w Karcie Pacjenta / Klienta jest AMARI*.

Dane udostępnione w Karcie Pacjenta / Klienta przetwarzane są tylko i wyłącznie celu realizacji usługi/usług świadczonych przez AMARI*, zamówionych przez Pacjenta / Klienta, a więc na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, chyba że Pacjent / Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych również w innych, określonych powyżej celach.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w Karcie Pacjenta / Klienta podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, podmiotowi danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* poprzez AMARI rozumie się spółki:

 • AMARI SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  NIP: 954-278-58-70, ul. Astrów 10/7, 40-045 Katowice
 • VERTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  NIP: 5732862838, Aleja Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa
 • AMARI SPA OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  NIP: 754-321-78-88, ul. Powstańców Śląskich 28, 45-087 Opole
 • Amari Spa Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  NIP: 813 382 27 68, ul. Wita stwosza 52, 35-113 Rzeszów
 • AMARI SPA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  NIP: 5252798075, Aleja Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa
 • AMARI SPA SP Z O.O. OLSZTYN
  NIP: 739 395 59 39, Marka Kotańskiego 6A.0.15, 11-041 Olsztyn
 • Amari Spa Toruń sp. z o. o.
  NIP: 956 236 60 76, ul. Ślusarska 6, 87-100 Toruń

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!